Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. 311

zeiven ftaaken vervolgends in Zee, onder bevel van den Luitenant Admiraal Henrik Grave, maar tot het verklaaren van den Oorlog aan Frankryk wilden de Staaten zo min voldoen aan het Engelfche Hof, als de Koning van Pruisfen voornemens was, om Engeland

by te ftaan. Kort hier na werd van

wegens Frankryk aan de Staaten kennis gegeeven, dat men vosrneemens was, em de Koningin van Hongaryen den Oorlog aan te kondigen: dit deed Feneltn in eene uitvoerige aanfpraak; de Staaten hier op in korte doch bondige bewoordingen geantwoord hebbende, werd by hun beflooten, tot het zenden van een buitengewoon Gezantfchap naa Frankryk, waar toe benoemd werd Unico Willem Graave van Wasfenaar en Heer van Twikkelo. Zodra Frankryk den Oorlog aan de Koningin verklaard had, deed zy zulks op haare beurt mede aan dat Ryk. — De Graaf van Wasfsmaar had zyn eerfte gehoor by den Koning den 26 Mey, in de Abtdy van Cifoing naby Rysfel, werwaards de Koning zig begeven had, om zig aan het Hoofd zyner Troepen

te

Sluiten