Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sll GESCHIEDENISSEN DER.

te ftellen, doch hy bevond ras, dat de Koning voornemens was zyn ontwerp door te zetten, gelyk daadlyk bleek door het bemagtigen van Warneton, Meenen, Iperen, Fortde Knokke en Veurne, welke veroveringen geene kleine verflagenheid onder de Staatsleden veroorzaakte. ——— Z. Werd 'er dan geen wederftand geboden ? V. Het verëenigd Leger der Engelfchen, Oostenrykfehen en Staatfcben trok, op de eerfte beweging der Franfchen, aan de Dender byëen, maar was te zwak van manfchap, om iet tegen de overmagt der Franfchen te ondernemen. De Staaten namen het befluit, om de Koningin nog met 20,000 man te onderfteunen, waarmede het verëenigd Leger» als ook nog met eenige Engelfchen verfterkt werd, en zig eerlang by Oudenaarden agter de Schelde nederfloeg. Frankryk deed, na deeze vermeerdering van s'Lands Magt, den Staaten wederom een Verdrag van onzydigheid voorflaan, welk egter, daar de zaaken nu zo verre gekomen waren, van de hand gewezen werd. —. Her Verbond,

welk

Sluiten