Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

▼ereentgde nederlanckw.

313

welk te Frankfort door den Keizer, den Koning van Pruisfen, als Keurvorst van Brandenburg, den Keurvorst van de Paltz, en den Koning van Zweeden, als Landgraaf van Uesfen geflooten wtrd, belemmerde de Koningin nog ruim zo vee!, als de inval der Franfcben in de Oestenrykfcbe Neder landen. De Keizer deed de Staaten veizoeken, om 'er ook in te treeden, doch dit werd heu-

fchelyk van de hand gewezen Groot

was intusfchen de vreugde die ontftond wegens den overtogt van Prins Karei over den Rbyn, welken «e Koning van Frankryk met ontzetting hoorde, te Duinkerken iv het midden zyner veroveringen van de B<rriere: hy hield dien eerst voor verdigt maar bode op bode verzekerde Ue.,n van de waarheid der zaak. Hier op begaf de Koning zig jn perzoon naa den Rbyn, en zond een gedeelte van zyn Leaer uit de Nederlanden mede derwa rds. Toen trok bet verëenigd Leger voorwaards, en op den Frai.fchen Bodem. Deeze overtogt van Prins Karei zou van meer gevolg geweest zyn, had njet X. Deel. 0 d3

Sluiten