Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

By den Drukker dezes is van de Pers geko- -W

. men, en aiomme vérzonden: Kh vc Ge- ^ dichten veor Kinderen, door Mr. H. van Al?kgns nieuwe Druk , met geheel

nieuwgegraveerde Plaatjes, vcrbeelV #

dende de volgende Onderwerpen, è

Aan twee lieve kleine

Jongens Het kbi lertiji. Geluk,

Pt TVfZ'k.

De Kinrierliefdu. Do waare Ivü'-jom,

van Zijn Zusjen. j Hec Gefchenlc.' j WelkorBgroetvanCiaart- j

j: voor haar kleine j

Zusjen. De Ledighé;d, j Het Hondjen. /{ Het georoken Glas. I Godsdienstigheid, [ Haas.

. valling van Do- j

De vjoom. Eene l

Vertelling* \ De liedelaar. De waare Vriendfebap» Lotje en Keesje* Dt Gezondheid.

t Klaartje en Keetje, % Hv-c. gevop », Liedje. J [ D^goé ie'c-eiz«g% i£e- 3 ne klagt va • 'óaaöjéïJJ • ^lappermo • Me en Pie.-iè. ^* ' WimeV^ng * :<?od> Oot'-iHd,- * Gods Wijsheid, • £»e edelmoedige We-

detveygeïtltng • . i ■ zieke Kind. ♦ Het goede Voorbeeld* & Pietje en Keetje* "5* Het Geduid.

Een godsdienstige jeugd é maakt een^gelukki- 0 gen ouderdom, $ De Koclnsees. <$ Pietje bij het ziekbed & van z.jn Zusjen. 4Jt Het verhoorde Gebed. 4$. H e t tede rham ge Kind. De ' Oir -eda^tZdam- ^ beid. < Voge, ojr dt Kruk. . Aau mijo kLme Le- 4 I 'zerfc' ;•">*' vviy Jantje en bet Konijn, 'öe zingende Willem. | De kleine Zangfter. De verkeerde Vrees. ï enz.

Sluiten