Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 >

DE VERGENOEGDE

CHRISTEN.

Wijze : Kuipertje.

D ie geduldig in 't4 verdriet, Zich, als Christen, wil gedragen,

,Mort in de onderdrukking niet, Schoon zij dikwijls hem doet klagen;

Maar zoekt troost bij zijnen God, . Als Beftuurer van zijn lot;

Want hij weet dat lijdzaamheid,

Is een heerlijk loon bereid.

*

Hoe de laster op hem woed, Leeft hij als een deugdzaam. Christen :

Die het nut zijn's Naasten voed. Steeds in vreê, en wars van twisten: Hij betracht zijn's Heeren wensch; Toont geftaag, aan ieder mensch, Dat 't geen' hij van andren wacht, Daad'lijk door hem wordt betracht,

Sluiten