Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 35 >

Ik zal dus altoos dankbaar zijn • Aan hun, die ftee.ds mijn heil betrachten;

Die mij, uit droefheid druk en pijn Verlosfen, en mijn leed verzachten;

ó Burgerftaat! ö Maatfchappij!

Uw liefde maakt mij juichend blij.

\±a

Heb dank Befruurers van mijn Huis, 't Welk ik zoo gunstrijk mag bewoonen;

Gij redde mij van ramp en. kruis, Gods zegen zal uw Trouw beloonen;

En fchenken-, voor mijn heilrijk lot, .Hier namaajs het volmaakst' genot.

y. //. e*.

c 2

Sluiten