Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< *7 >

AAN M IJ N E N

SCHEPPER.

Wijze: Vrolijk Uurtjen.

A lbehoeder! Trouwe Voeder!

Van uw fchepf'len op deeze aard'; 'k Zal uw' Naam ter eere zingen;

Gij zijt fteeds mijn' lofzang waard**.

Ied're morgen, vrij van zorgen, Schenkt ge mij het lieflijk licht;

Ik gevoel dmTzuiv're liefde, Ter volvoering van mijn' pligt. B

Sluiten