Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 22 >

Dan waartoe eene traanenvloed? ...

Gif leeft, al zijt gij dood: Uw deugdzaam, zacht en braaf gemoed,

Maakt u in Godvrucht groot.

Gij, thans omho«og, fpoort and'ren aan,

Om in hun vroege jeugd, Uw voorbeeld vlijtig naar te gaan,

In de oefening der deugd.

Thans zingt gij, vergenoegt en blij,

Aan 'hooger heil verpand, Der Eng'len Lofzang: ï5 ik ben vrij Ijst ?t Hemels Vaderland!"

A. M.

Sluiten