Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 49 y

DE B R A A V E *

Binnen wees-vader,

Wijze: JfdsÉ is het zoet het menschdom te verpligten.

at moet ik niet een' zwaaren post bekleden; 't Komt al op mij als Vader aan; Den eenen is flechts naauw'lijks wel te vreden,1 Of and'ren haaten mijn beftaan; Schoon ik mijn zorg en vlijt befteê, ^. . Tot ieders heil, en rust, en vrcê. J

Ik denk wel ja , dees Kinders zijn me ais eigen*

Maar dit gelooft de besten niet: 'k Moet dikwijls hen met zwaare ftraf bedreigen, En dit flrekt mij tot groot verdriet; Ach! dat dit ieder Kind bedacht, 'k Wierdt meer geroemt, en min veracht, j

D

Sluiten