Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< *2 >

Geen aarlklagt kan toch ooit de harten wïnnsny Van hun, die de ondeugd in zich voên ; Ik min de rust, en lok de vreede. binnen, Zoo kan de twist geen fchadc doen; Ik haat gevlei en laf geftreel, '\fös En geef getrouw aan elk zijn deel. J

Het denkbeeld, ieder mensch'heeft zijn gebreken»

Vooral dit Ouderlooze kroost, Is menigmaal aan 't Vaderhart gebleeken,. En geeft mij nieuwen moed en troost; Door wijsheid, recht en taai geduld, ) ^ Wórdt dagelijks mijn' pligt vervuld. J

Sluiten