Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 62 >

'i Moet alles netjens weezen,

Hoe fchraal de tijd ook zij,' Of 'k moet beftraffing vreezen,

Al maak ik Hechts een Pij: De Broek moet ftrak gefpannen,

Het Vestje kort en vlak, Of 't werk wordt dra verbannen.

En 'k krijg, helaas! de zak! —

Ik heb het ras verkorven,

Bij Jonkers van 't Salet; 5JDe Snijder heeft 't bedorven;

9? Die knoop moet eerst verzet; 5, Of 'k zal het nooit weêr draagen;

„Wat beeld die Vent zich in?" Maar als 'k om Geld moet vraagena

Is alles naar hun' zin! —

sk Moet Fransch en Engelsch Ieeren

Schoon ik in Holland woon, Door de onderfcheidc kleêren,

Die Mode fpreid ten toon: Dan 'k laat de dwaasheid woelen s

En werk fteeds rustig, voort; Bij hen, die 't Nut bedoelen,

Wordt Mode niet verhoord

Sluiten