Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOORREDEN,

£iei daar, waarde Land- ch Si ad genooteh! Wéét- een gedeelte der reeds lang bekendó NIEUWE VOLKS-LIEDJENS, Tot Nut van 't Algemeen: dezelve zijn weder door onderfcheidene Dichters en Dichteresfen faam gefield, van wier vriendelijke zending een dankbaar gebruik is gemaakt; .

fchoon 'er nog eenige Liedjens zijn blijven leggen, waar van men geen gebruik kon maaken , worden echter de zenders verzocht > voord te gaan, op dien voet, zoo als uit den Inhoud van dit Stukje te zien is. .

Thnfchelijk waare het, dat de gemetntn Man eens zoo verlicht mogt worden, dat hij, ttf uitbanning voor zijnen Geeft, deze of A & f&ort*

Sluiten