Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 7 >

Laat dit kind reeds in de plasfen,

Van uw fchuldvergeevend bloed, Lieve Jezus! zijn gewasfchenj,

Reinig het voor 't hoogfle goed!

Gij toch zijt een Kinder-vrind;

Laat het dus van u bemind, Uit zijn vroegfte levens kimmen, Als een Spruitje, t' Uwaards klimmen!

;Sterk mijn Gade, Bron van goedheid!

Schenk heur heil in 't Kinderbed, Zqo wordt 't bitter,, zuiv'rc zoetheid,

En de fmart, een perk gezet,

Doe haar, in uw Tempel-Hof,

Dra verfchijnen tot uw' lof; Leer haar, als een blijde Moeder, U te danken, Albehoeder!

A 3 J. H. Czf

Sluiten