Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i4 y

*k Zie mijn Graf, fchoon mijn gezic^

Nimmer mij iets toonde: Hij, die met zijn' invloed fteeds

In mijn binnenst woonde, Zegt thans: maak u nu bereid!

„ Zie hier 't eind van zwerven, ;, Uwen leeftijd is volbragt,

„ Gij zult fpoedig fterven!"

&

Dit baart mij geen fimart noch pijn,

Neen, ik voel nieuw leven, *k Weet niet welk een vreugd mijn har!

Spoedig wordt gegeeven, Liefde die m' op 't aardrijk riep,

Roept mij thans ook weder, Voert mij aan dit ftille graf;

Blijft voor mij fteeds teder.

&

Kon ik 't fchoone der natuur,

Niet, als andren, kennen; Gods voorzienigheid deed mij

Vroeg aan Hem gewennen. Mij wierd, in mijn vroege jeugd,

Vlijtig onderwezen, Hoe des Heilands zondaars min,

Leert de dood niet vreezen.

Sluiten