Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5? >

DANKBAAR AALMOESENIER S-K INI},

ï~Jfirdqnk ik, nu wat meer bejaard,

Mijn' kinderlijken ftand, Hoe veel is mij dan d' Y Stad Waard',

En 't dierbaar Vaderland! — Daar men 't verlaate hulploos kroost»

Zelfs van zijn vroegfte jeugd, Eefchermt, bewaart, en voed en troost,

En leert de Christen deugd, ~~

HET

Wijze; Waar of mijn Rozelinde blijft.

P $

Sluiten