Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< Co >

Tk Woon in een Kelder aan de ftraa£,

Volkomen naar mijn zin; Mijn Pothuis , dat gelegen ftaat,

Geeft mij een goed gewin; Dit zei nog laatst mijn Bakker-buur: n Piet werkt toch rustig op den duur,

„ En 't vloeit hem alles toe!"

•&

Ik lap de fchoenen klein en groot,

En kruij ivoor ieder een, Dus geeft mijn vlijt, mij werk en brood,

En 'k leef voor 't Algemeen! *k Ben nacht en dag voor elk gereed, yoor Koopman, Heer en Boerj^—* mijn zweef;

Is toch voor elk te koop!

En is 't wat drok, ik heb een Wijf,

Zij is van zesfen klaar; *t Is waar zij wordt wat oud en ftijf,

Doch dit heeft geen gevaar;

is zco ijv'rig, wel gemoed, Wanneer zij. eens wat kruijen moet,

Aiii-ik' zou kunaen..zijn!

Sluiten