Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6i >

Maar, ach! het is een' flechten tijdy

De Koopman klaagt alom; Ik ben al menig vragtje kwijt,

Om dat een1 Oorfogs drom, Den handel fluit, en overal VerTpreid liet grievendsc ongeval, Helaas: voor 't Vaderland!

Maar daagt de zon van voorfpoed weêry

Als 't vechten is gedaan; Dan kan Piet Kruijer als een Heer,

Met vrouw en kroont beftaan; Dus hoopend op dat zoet genot, En dierbre zegening van God,

Leef ik fteeds wei te' vree.

*

Ik ga ter Kerk, zoo als ?t behoord, Want 's Zondags werk ik niet,

Daar hoor ik naerftig naar Gods woord,. Waar bij men troost geniet,

'k Zeg altijd: „ die zijn God verfmaat,

„ Zijn eer, en dienst, en wet verlaat, i» Kan niet gelukkig zijn i"

Sluiten