Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 86i

ftyvingen der ledematen en fpieren, in verharde klieren, enz.

Eindelyk kan men nóg de ontfpannende geneesmiddelen tot de afleidende of derivantia brengen, 't zy dezelve uitwendig aangelegd, of ook inwendig genomen worden. Hiervan daan het nut van warme pappen, van warm water in borstontftekiur gen, in uitwendige ontftekingen, enz.

Wat nu de byzondere geneesmiddelen betreft, die uit kelder en keuken genomen worden, moeten wy daaronder de volgende rangfchikken.

Water. Vooral wanneer dit door warmte meer verdeeld en doordringend gemaakt word ; gebrek aan waterige deelen is voornaamlyk de oorzaak dezer ziekten ; de deeltjes van het water, welke zig tusfchen de fpiervezelen plaatfen, geven aan dezelve hare vorige zagt- en weekheid weder. De damp van warm water is uitwendig boven al te verkiezen, als ten uiterften doordringende, waarom die vooral in longontflekingen ingeademd, en uitwendig in ontftekingen en rheumatieke pynen, als een ontfpannend middel, met het beste gevolg word aangewend. Inwendig word deze weekmakende en ontfpannende kragt des waters verfterkc door het byvoegHi van alle zeepagrige middelen, waardoor te gelyk gezorgd word, dat hetzelve dies te beter doordringe, en niet te fpoedig wederom door de huid en waterwegen geloosd worde, waartoe men dan wat witte zeep, het fap van In 5 zag-

Sluiten