Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 867

werking oefenen. Deeze flym- en olieagtige middelen hebben daarenboven nog deze uitwerking, dat zy de wateragtige deelen onzer vogten een groter zamenhang en beter menging geven , en dus beletten, dat de fynere deelen onzer vogten niet met het opgenomen water te fpoedig worden uitgedreven , en hierom nog een grotere droogte en broosheid der fpiervezelen agterlaten.; hiervan daan worden ook deze middelen in heete koortfen, ontftekingen, enz., waarin te gelyker tyd een grote gefpannénheid der fpiervezelen plaats grypt, met wateragtige dranken, door hedendaagfche zo wel als oude Geneesheeren, zaamgevoegd. De kelder en keuken leveren ons een genoegzaam aantal middelen op, die wy nu moeten nagaan.

Gom. Wy. kunnen gemaklyk uit onze Apotheèken de Arabifche en ^Senegalfche gommen , uit verre landen aangebragt, misfen, daar onze pruim, kers en peerebomen een gom opleveren, die volftrekt dezelve hoedanigheden heeft, met die, welke de Oosterfche Acacia (Mimofa Nilotica. L.) voortbrengt.

Onder alle de gom- en flymagtige middelen, is deeze gom verre de beste, dewyl derzelver beftanddeelen geheel in water en onze vogten oplosbaar, zig met dezelve verenigen, en geen taaije llym in de eerfle wegen nalaten , gelyk andere middelen van deeze klasfe niet zelden doen.

Mes

Sluiten