Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

868 E. J. T. a THUESSINK, GENEES-

Met het beste gevolg word dus deeze gom gébruikt in alle ontvellingen en inwendige raauwigheden, vooral der keel en darmbuis; wanneer 'er -in de maag of ingewanden een knagend zuur of :andere prikkelende fcherpte gevonden word, ver.enigt men ze met opflorpende of andere geneesmiddelen.' Maagpynen, welke -na den eteft dik> werf met hoofdpynen .ontftaan j worden niet zelden door een poeder van gom, vooraf met bittere middelen verenigd, herfteld. De gom is een der beste verzagtende borstmiddelen, vooral wanneer de hoest door een fcberpe ftof uit den neus op het ftrottenhoofd vallende, veroorzaakt word; wanneer men dezelve:,, niet de .een of andere ftroop of amandel-olie vermengd , geven kan. In de gebreken der waterwegen ter verzagting van het water , om de:prikkeling van graveelftoffen en fteen in de nieren of blaas weg te nemen , kari men van een oplosfing van gom -in een gróté -hoeveelheid water, gebruik maken. En eindelyk gebruikt men ook dit middel in de gonofrkced virulenta, om de lhyding van het water weg te nemen.

Lynzaad. (SemenLihi ufitatisfimi. L.) Veilig mogen wy het lynzaad zo gemeen in onze huizen eh -winkels, en.dus vooral geen artzeny alleen, hief -onder onze huismiddelen plaatfen. Het zaad bevat meer dan de helft zyner zwaarte aan gbmag»tige en lymerige ftof. De walglyke en onaangé*

na*

Sluiten