Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 87 f

word. De fiyfzel was reeds van ouds beroemd in hoest eh tering. Rütty getuigt, dat in de belegering van' Londonderry de ftyfzel voor fpyze gebruikt wierd, en te gelyk ook een aldaar heerfchende buikloop genas.

Uitwendig worden de pappen van tarwenmeel gezegd fpoediger de etterzakken te openen, dan eenige andere verzagtende en weekmakende dingen. De bloem van tarwenmeel, of ook de ftyfzel, koomt ook als een zagt en ftrelend middel in zommige oogwaters. In roos en oppervlakkige ontfteking is 'er geen geneesmiddel veiliger en voordeliger, dan droge poeder of bloem van tarwenmeel op het aangedane deel te ftroijen.

Garst. (Hordeum vulgare. L.; Hoewel de tarwe meer flym bevat, word egter de garst meer als geneesmiddel gebezigd ; men kookt ze gewoonlyk geheel zynde in water af, wanneer men dit afkookfel onder den naam van garftewater , als een ligt voedfel aan zieken toedient, en een' gewoon voermiddel voor andere geneesmiddelen oplevert. Boerhaave verkiest de garst boven de andere granen, en fchryft hieraan expectorerende, afvagende, verzagtende en weekmakende kragten toe , om welke reden hy hetzelve in alle heete ziekten, om den dorst te verflaan, toediende. Verders zegt hy , dat dit graan uit zulk een zagte en getemperde flym beftaat, dat het, zo wel als geneesmiddel als voor voedfel gebruikt, alle de Kkk a fcherp-

Sluiten