Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S72 E. J. T. a THUESSINK, GENEES*

fcherpten der vogten verzagt en inwikkelt. Uitwendig bezigt men de garst ook voor pappen.

Rogge. (Seeale. L.) De rogge is zoeter van fmaak, en meer geneigd tot gisting dan de voorgaande granen , dog tevens is zy zeer voedende. Het brood uit het meel met de zemelen gebakken, veroorzaakt aan die genen, welke het nie& gewoon zyn, meerder ontlasting. Alhoewel de rogge minder flymige deelen bevat dan de tarwe en garst,word hieraan egter de voorkeur gegeven,, als een verzagtend middel, in buiklopen. Het bekende middel van roggenmeelpap met de zemelen gekookt, in hoest en beginnende tering, is zelf van grote Geneesheren in zommige dier gevallen aangeprezen. De Heer kümpf voegt by zyne visceraalklysteren dikwyls een weinig gerooste zemelen van rogge, om het zuur in de eerde wegen te temperen , en de al te fterke ontlastingen te verminderen (èy.

Haver. (Avena Sativa. L.) De Heer cullen (ƒ) denkt, dat de haver vaster van maakfel zynde dan de overige granen , ook het bezwaarlykfte te verteren is : de ouden en ook de Heer it u t t y zyn van een tegengefteld gevoelen» De flym, welke ook overvloedig in de haver gevonden word, kan tot hetzelve einde dienen, als die der reeds opgetelde granen; boven allen egter

word

Over de Hypochondrie, p% 20p. CO Mat. Med. p. 62.

Sluiten