Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en KEELM. uit KELDER en KEUKEN. 873

word de haverdegort als een afvagend, verzagtend en weekmakend middel , in longziekten , hoog gefchat. Boerhaave en rütty fchryven aan de haver een byzondere geneezende kragt toe in ïieeschheid, hoest, pyn in de keel, fprouw, en zweren in den mond. Uitwendig verzagt het havermeel het buikwee , wanneer men dit in een zakje gedaan, warm op den buik legt. De haver word ook eindelyk in weekmakende pappen, en verzagtende clysteren, gemengd.

Ryst. (Oryza Sativa. L.) De ryst geeft een overvloed van zuivere flym , waarin zy byna ge» heel ontbindbaar is, waarom de ryst ook zeer voed, en ligt zuur veroorzaakt. In tering , bloedfpuwing en uitdroging , in buikloop en ia verfchillende bloedftorcingen , word de ryst met nut voorgefchreven ; dan ik twyfei, of uutty dezelve met regt aanpryze in een galagtige en zinkingaartige fcherpte, ook geloof ik, dat men te onregt de ryst als nadelig voor de ogen beschuldigt. Boerhaave zegt, dat ze nuttig is voor die genen, welke aan neusbloedingen, of aan een al te Herken vloed der maandftonden geleden hebben: het enig nut in alle deze ziekten fchynt my daarin te beftaan , dat het lighaam daardoor fchielyk gevoed word. Uitwendig wórd ze, in pappen met wyn gekookt, in verhardingen van «rouwe borften aangeprezen. Gierst, (Milium.') De gierst is droger dan de Kkk 3 ryst

Sluiten