Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. üït KELDER en KEUKEN. 87$

men zodanig, zo wel in fmaak als geneeskundige kragten, overeen, dat wy daarvan te gelyk fpreken, en de eene voor de andere bezigen kunnen. Zy verfchillen hierin van de granen, dat zy hun meel- en gomagtig beginzel afgefcheiden van de olieagtige delen in zig bevatten , waarom uit dezelve een vette olie geperst kan worden, die door de. vereniging van de flymige deelen , een •wit mengzel als melk met water maakt. De •kragten dezer zaden zyn uitftekend verzagtende, verkoelende en ook pynftillende, weshalven deeze in alle koortfen en ontltekingziekten , in krampkolyken, buiklopen, moeilyke waterlozing, enz. een overheerlyk middel zyn. r Amandelen. QAmygdalus communis. L.) De amandelen zyn genoegzaam van dezelve kragten als de verkoelende zaden , zy worden meer in do geneeskunde gebruikt, om dat zy gemaklyker te verkrygen zyn. De zoete amandelen met water tot een amandelmelk gemaakt, zyn zeer verkoelende, verzagtende , en alle fcherpte inwikkelende, waarom zy ook in heete ziekten , koortfen * fcherpten, ontvellingen , enz. zeer bekend en beroemd zyn.

Walnoten, fyuglam Regia. L.) Deze hebben een overvloed van olie, weinig verbonden met de meel- en flymerige deelen; zy worden zeer ligt fterk en verteeren minder gemaklyk dan de aman4elen. Voor 't overige zyn de verzagtende en Kkk 4 in-

Sluiten