Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

878 E. j, T. a. THUESSINK, GENEES-

hec eten van gebrade beuken, een watervrees waargenomen. Men begrypt dus ligt, dat men mee deze vragt voorzigtig zyn moet, en dat, wanneer men andere geneesmiddelen by der hand heeft, deze nog tot geneesmiddel, nog tot voedfel dienen gebezigd te worden.

Cacaonoten. Chocolade. (Theobroma Cacao. L.) Wy gebruiken of gebrande cacaonoten, of de chocolade daaruit bereid. De cacaonoten hebben een groote menigte olieagtige deelen , welke met de gom- en harstagtige zeer los verbonden zyn.. De gebrande cacaonoten, welke in plaats van chocolade by den gemeenen man gedronken worden, hebben een empyreumatifche olie by zig , welke met de gomagtige deelen kwalyk gemengd en verbonden is, en hebben daarom op verre na derzelver heilzame kragten niet. De chocolade, welke door langdurige wryving van de cacao op een warme fteen met een yzere cylinder bereid word , is een heilzaam voedfel en uitftekend geneesmiddel. Wanneer zy matig gebruikt word, voed en verzagt zy , opent den buik op een gemaklyke wys, verfterkt en vernieuwt de kragten van lieden , die of zwaar werken, of zich aan een zittend leven overgeven; zy verkwikt die genen, welke door fterke ontlastingen van bloed of andere vogten zyn uitgeput, zy verwekt eenen aangenamen flaap, en is een heilzaam middel in tering , terwyl zy de fcherpe en prikkelende ftof

ver-

Sluiten