Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

én HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 88i

met hetzelve oogmerk bezigen als de peulvrugten en granen : vooral is een pap van raauvve gefchrapte aardappelen beroemd in verfche brandingen.

Uyen. (Allium Cepa. Li) De raauwe uyen hebben een zeer vlugtig fcherp fap in zig , het welk door koking verdwynt, terwyl 'er een zagte, flymige, papagtige ftof overblyfr. De-geneeskundige kragten der uyen zyn van alle tyden zeer geroemd , zy hebben een verzagtende en weekmakende, maar tegelyk ook een oplosfende kragt, zy zetten de uitwaasfeming , de affcheiding der pis, en zelfde ontlasting aan, waarom men ze in graveel, fteen, waterzugt, aamborftigheid, vooral die uit een ophoping van fiym ontftaat, met veel nut gebruikt. Als een . weekmakend en oplosfend middel, zyn de gebrade uyen dikwerf boven andere pappen van kundige Heelmeesters verkoren. Ferneliu s en a. paré hebben uyen met zout gewreven tegens uitwendige brandingen aangewend , en anderen hebben ze zelf tegens hoofdpyn, kaalhoofdigheid en doofheid , aanbevolen fT).

fyge/i. (Ficus Carica, L.) De vygen voeden het meeste van alle gedroogde vrugten; oudstyds gebruikte men ze om ganzen en varkens mede

vee

00 GUOFFROY /. C. p. 28l, 282. RUTTÏ / C p. 110.

Sluiten