Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gg£ E. J. t. a TIIÜESSINK, GENEES-

Vet te mesrcn. Zy bevatten een groote hoeveelheid zuiker met gomagtige deelen vereenigd, en behoren dus onder de emollientia. Ontftekingen van de keel, zweren in dezelve en in den mond, verhardingen en abscesfen aan de tong en tandvleesch , worden niet alleen hierdoor week gemaakt, en tot goede ettering gebragt, maar ook gezuiverd en geheeld : een gebrade vyg kan op plaatfen , daar men geen pappen of andere uitwendige middelen aanleggen kan , derzelver plaats vervangen. Het af kookfel van vygen is een uitnemend middel in borstziektens, maakt de flym in hoest en aamborftigheid los, en doet de flui^ men gemaklyk opkomen. In de ziekten der blaas en nieren is 'er naauwlyks een meer verzagtend middel. De Arabieren, en op derzelver voetfpoor nuxham, maakten van de vygen gebruik om de' kinderpokjes, mazelen, en andere foorten van uitöag uit te zetten. Uitwendig is 'er geen middel,. het welk zo fpoedig een etterzak tot rypheid brengt, en hierom zyn zy ook in het panaruium of fyt aangeprezen. Als een verzagtend middel kunnen zy ook dienen,om de pynen der aambeijen te verminderen.

Oesters. (Ostrea eduüs. L.) Deeze beftaan genoegzaam geheel uit een geleyagtige zelfftandigheid , waarom zy ook tot deeze klasfe behoren. Zy geven een zagt en goed voedfel , het welk raauw zynde, gemaklyk verteerd word. Hedendaags

Sluiten