Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

én HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 885

door een enkel klysteer van melk met een doijer Van een ey geklopt.

In zalven en vooral met azyn oeffent zy uitwendig een verzagtende , pynftillende en weekmakende kragt, bevordert de affcheiding van etter, en den aangroei van nieuw vleesch in won^en Qny De oplosfende kragt der eyeren word thans óok geprezen ifi hardnekkige geluw, welke dóór fteentjes in de galwegen veroorzaakt word, en daar andere oploblènde middelen niets vermogten, hebben faauWe eyeren, een tyd lang 's morgens gegeten, Wonderen gedaan. Het dunne vliesje, het welk* onder de fchaal gelegen her wit omringt, kan in verfche wonden voor een hegtpleister dienen. Plenck ftdc dit voor in beledigingen des hoornvlies, anderen pryzen het in kloven der lip. pen. Zommige Geneesheeren en Heelmeesters getuigen , dat zy zomtyds in hardnekkige opfioppingen van water, dit gebrek hebben weggenomen, door dit vliesje op de glans penis te leggen en* daarop te laten drogen.

Vette Oliën. Alle verte oliën, zo wel die uit het dier- als plantryk getrokken worden, hebben een verzagtende en weekmakende kragt; dan daar zy op zig zelf geen vereniging met ónze vogtétf kunnen aangaan, is derzelver inwendig gebruikt fpaarzamerj dan van de gomagtige zelffiaridighe-

den.

(«/) Plenck Mat. Chir. p. \\o, XlII. deel. LH

Sluiten