Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. LTr KELDER en KELKEN. B93

verkoelende middelen nodig heeft; als by voor? beeld in bloeüftorcingen, waarin alle heece zamen-? trekkende middelen zeer te vermyden zyn ; in hardnekkige loopen, vooral wanneer by de flap-, heid der fpiervezelen van de ingewanden een rot? Stgtige fcherpte gevonden word.

Wanneer de delfzuuren zeer fterk met water verdund zyn , behouden zy hare rottingwerende kragt en blyven verkoelende, dog zyn niet meer zamentrekkende, en hierom gebruikt men zelf de delfzuuren met het grootfte nut hedendaagsch in ontftekingen.

Aluin. Eigentlyk behoort dit mineraalzout, uit vitrioolzuur met een byzondere aarde verenigd beibande, nog meer tot deze klasfe, dan de zuivere zuuren, dewyl dit wrang en nog zamentrekkender is. Het word in de huishouding tot het toebereiden van vleesch , en andere oogmerken, gebruikt, waarom wy hetzelve hier veilig een glaats kunnen geven.

De aluin heeft niet alleen het vermogen, om de zwakke fpiervezelen te verfterken en zaam te trekken, maar ook de al 'te vloeibaar en dun gewordene vogten te verdikken; hiervan daan is deszelfs vermogen in rotziekten uitftekend , byzonder wanneer men 'er verfterkende middelen uit het plancryk byvoegt. De aluin fchynt voornaamlyk op de fpiervezelen der maag en ingewanden te werken, vooral wanneer daarby een Lil 5 ge.

Sluiten