Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

894 E. J. T. a THUESSINK, GENEES-

geringe gift gom dragant gevoegd word. De Heer grashuis geeft dit middel op als een uitflekend verderkend middel, tegens verflapping der maag en hieruit voortkomende winden, waarom het ook een zeer werkzaam middel is in diarheen, welke uit een flapheid der ingewanden en neiging tot rotting ontftaan. Boven alles verdient deszelfs uitmuntende kragt om bloedflortingen te delpen geprezen te worden: dikwyls doet het wonderen in het bedwingen van onmatige bloeddortingen der lyfmoeder. 'Er is geen middel,het welk men veiliger geven kan in kleine en herhaalde giften, in bloedwateren, neusbloedingen, in al te derke maandelykfche ontlastingen der vrouwen , en in htemorrhoidale vloeden. Herhaalde reizen heb ik deszelfs uitdekend vermogen ondervonden in den witten vloed, wanneer ik dezelve met den koortsbast en daalmiddelen verenigde , ja ik durf zeggen, dat my dit middel nimmer verlaten heeft, zo dikwyls deze ziekte uit zwakheid voortkwam. Men kan dit middel ook veilig en met nut bezigen in verouderde gonorrheen. Anderendaagfche koortfen, welke naar den koortsbast niet wilden luisteren, zyn meermalen door aluin met fpeceryen verenigd genezen. In wateragtige zeere keelen, fcorbutieke gezwellen van het tandvleesch, in een verflapping en neerzakking der uvula-» in den waterkanker, heeft de aluin met honing gemengd dikwyls meer uitgevoerd dan alle andere

kost-

Sluiten