Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEÈLM. uit KËLDEÏl en KEUKEN. 897

rende een langen tyd toedient. Hy getuigt, dat hy meermalen, geluw, hardnekkige verftoppingen, waterzugt en andere ziekten, die gewoonlyk aan het gebruik der China worden toegefchreven, en die hy alleen van de koorts afleid, door dit middel heeft weggenomen (0). De beroemde grant is van een tegengefteld gevoelen , en keurt het ten uiterften gevaarlyk deze ziekte door den koortsbast aanftonds weg te nemen, en verhaalt verfcheide aanmerkelyke gevallen , waarin het te vroegtydig gebruiken der koortsbast zeer onaangename gevolgen gehad heeft (ƒ>).

De Heer cullen is ook van begrip, dat men deze ziekte niet aanftonds in den beginne moet wegnemen , en dat men eerst de verftoppingen des onderbuiks, en de bepaling des bloeds naar de onderbuiksingewanden, door braakmiddelen , die" het bloed naar den omtrek des lighaams bepalen moet wegnemen

Ik ben volkomen met den Heer grant van gevoelen, dat men altoos moet letten op de omftandigheden , die de tusfehenpozende koortfen verzeilen , voor en al eer men dit geneesmiddel toediene; immers is niet zelden de koorts een heilzaam geneesmiddel voor verftoppingen , en veele

lang-

' (V) Strack Obf, Medicin. de Febrib. Intermitt* 'J. 1785. "

Obfervatiens on the nature cure of fevers y by

W. grant, T. I. pm 44. [ctf.

Sluiten