Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oöd E. I T. a TtfUSSSÏNK, GENSKS-

In zenuwkoonfen of de febris lenta nervofaj 'typhus nervofa der Engelfèhen, heb ik mee het grootfte nut den koortsbast zien toedienen. ' De Heer cullen behandelde deze ziekte op de volgende wyze: hy gaf in den beginne eerst 'een oplosfing van braakwynfteeh, welke gewoonlyk verfcheide brakingen veroorzaakte ; 's avonds beval hy een gewoon klysteer, en een flaapdrankje met 25 droppen laudanum , 's anderendaags herhaalde hy dit naar omftandigheden , en wanneer hy de ingewanden genoegzaam gezuiverd agtte, gaf hy alle uur een dragma cortex , met een oncö wyn, en 's avonds van 30 tot' 40 droppen laudanum. Op deze wyze genas hy meest allen, en van 50 lyders heb ik flegts eenen zien lier* ven, die maar eenen dag in het hospitaal geweest zynde reeds zo gevaarlyk was, dat hy generhande geneesmiddelen. gebruiken konde. - Morton was de eerfte, die den koortsbast iri kwaadaartige kinderziekte aanprees. Na hem hebben de hedendaagfche Geneesheeren dezen bast gepaard met delfzuuren voor het eenigfte middel in deze ziekte , die een ware rotkoorts by zig heeft, gehouden. De Heer rosenstein nam aanftonds zyn toevlugt tot den koortsbast, wanneer in het twede tydperk der ziekte, de pokjes niet wilden opkomen en tot ettering overgaan door de zwakheid des lyders.

In 't algemeen is de koortsbast een heilzaam

mid-

Sluiten