Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 903

te hebben waargenomen, voor en al eer men een genoegzame hoeveelheid van vermogende oplos, fende middelen had toegediend.

Uit- en inwendig verdient de koortsbast den grootften lof m het bedwingen van het koud vuur, vooral wanneer dit uit een gebrek aan levenskragten in het aangedane deel ontftaat; eh hierom is de koortsbast vooral aangeprezen in het koud vuur by oude lieden, en na voorafgaande hevige ziekten. Dan, wanneer het koud vuur door de hevigheid der ontfteking ontftaat, moet men juist tegenovergeftelde middelen bezigen. In kwaadaartige, rotagtige, en vuile zweren, welke naar kankeragtige ontaardingen gelyken, is de koortsbast, zo wel uit- als inwendig , uitmuntend. De koortsbast is ook uitftekend, om de zware wonden tot een gelukkige verettering te brengen. — Zy is zeer nadelig in alle ontiiekingziekten, veriloppingen, en overal, waar het darmkanaal met vuile ftoffen bezet is.

Onder onze Inlandfche planten hebben wy verfcheidene, die men in plaats van den koortsbast gebez.gd heeft, als den eiken , wilgen , wilde kastanjen en esfchenbast, de kamille bloemen, en diergelyke bittere of zamentrekkende middelen, dan die niet tot deze plaats behoren.

Wy zullen dus overgaan tot die verfterkende en zamentrekkende middelen, welke ons onze keider en keuken opleveren.

Mmm 2 Sk&'

Sluiten