Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oc6 E. J. T. a THUESSINK, GENEES-

deze tinctuur met vrugt bediend in verouderde gonorrhosa, welke naar geen andere zamentrekkende of balfamieke middelen luisteren wilden.

Ik heb hier alleen de mispels en kween, als het meest tot deze klasfe behorende, opgegeven; de onrype kruisbeziën, besfen, appelen en peeren, behoren hiertoe met hetzelve regt, dan wy zullen naderhand van dezelve fpreken.

Blaauixbesfen of Kraakbezien. (Vaccinium Myrtillus. L.) De blaauwbesfen zyn een overvloedig voortbrengfel der Gelderfche bosfchen, dog worden zo veel niet in Holland gevonden. Deze besfen zyn van eenen niet onaangenamen , dog zuuren en min of meer wrangen fmaak. Raauw zynde en te veel gebezigd, geven zy buikpynen en buiklopen. Zy zyn uitnemend verkoelende in koortfen en alle ontftekingziekten ; gedroogd of tot gfcley gemaakt, worden zy onder de middelen gerekend, die hardnekkige buiklopen, en zelf een rodenloop, ftillen,

Rode wyn. De rode wyn is thans in zo een algemeen gebruik voor dagelyks drinken, dat wy ze naaulyks meer voor geneesmiddel bezigen kunnen. Intusfchen kunnen wy voor die genen, welke aan rode wyn gewoon zyn, flerker zamentrekkende wynen, als de Pontak bezigen, en alleen den roden wyn , voor den gemeenen man, als geneesmiddel, overlaten. De rode wyn is intusfchen een heerlyk zamentrekkend en verfterkend

mid-

Sluiten