Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 909

verftoppingen hebben, zien kunnen; dezen doet het ftaal, het welk haar niet zelden word voorgefchreven, een ogenfchynlyk nadeel. De Stahlianen hebben het yzer ook in tusfchenpozende koortfen toegediend, dan dit middel koomt hierook even zelden te pas, ten zy men het met de koortsbast, in zeer zwakke en wateragtige geitenen, zamenvoege. Zommigen bezigen ook het ftaalwater in verouderde geluw , dan hierin ook word veel omzigtigheid vereischt. De meeste ver» Herkende minerale wateren ontlenen hare kragt van het yzer, 't welk in vaste lugt ontbonden is.

Wanneer wy nu deze lyst van zamentrekkende en verfterkende middelen nagaan, welke uit kelder en keuken genomen worden , en daarby de ons toegeftana middelen , als delfzuren , koortsbast, en ftaal voegen, kunnen wy zeer gemaklyk de overigen, die ons de Materia Medica aan de hand geeft, ontberen.

Tot dus verre hebben wy van die verflapping der fpiervezelen gefproken, welke uit een overvloed van waterige deelen ontftaat, en een fletsheid der fpiervezelen vooronderfteld ; intusfchen is het 'er verre van daan, dat dit de eenige oorzaak der zwakheid zy: „ Vires enim musculormn deficiunt , & magna aliquando debilitas urget; cum nulla prater folitum carnium molüties adest, nique ideo adfiringentibus remediis opus est; int' tno etiam cum ritmla potius rigiditas umver/ae Mmm 5 coui'

Sluiten