Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pi 2 E. j. T. a THUESSINK, GENEES-

fènde en verdunnende middelen, waarvan wy naderhand fpreken zullen.

Uitwendig dienen zy, door hare rottingwerende kragt, in onzuivere, Hinkende en rotagtige verzweringen, zelf het koud vuur en kreeftgezwel, in koude gezwellen, daar dikke flymerige vogten in zwakke vaten en het vetvlies worden opgehouden; zy zyn mede uit- en inwendig dienftig om wormen en ongediert te verdryven. In water- en kliergezwellen* zyn zy verdelende en vèrfterkende. De bittere vèrfterkende middelen moet men nimmer met zuuren verenigen , dewyl daardoor de kragt word weggenomen.

Onder onze keuken- en keldermiddelen ontbreken ons die fterke en zuivere bittere middelen, welke de grootfte kragt op de maag en eerfce wegen uitoefenen, en dus de beste maag- en visceraal middelen zyn. Dus zouden wy niet gaarne ontberen de gentiana, de quasfia, de abfintlüum en diergelyke geneesmiddelen, welke tevens ook een uitnemende rottingwerende kragt bezitten.

Wy hebben ook gene middelen, die het gebrekvan de zagte opwekkende en vèrfterkende kruisenmunt, pepermunt en kamille bloemen, vergoeden kunnen. Enigermate intusfchen kan men voor dezelve in plaats ftellen de

Oranjefchilkn. De fchillen van de oranje-appelen, vooral die ons van het eiland Curacao aangebragt worden , zyn van een menigte blaasjes

voor-

Sluiten