Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 915

olie, welke door een zuur daarvan kan worden afgefcheiden, en in een zoorc van harstagtige zelfftandigheid overgaat , van deze hangt de kleur der gal af; èn eindelyk uit een lympha coagula* bilis, die de natuur van kaas heeft, welke zo hard als hoorn word, en nog in water nog in wyn» geest kan worden opgelost (V), De gal maakt geen gisting met de zuuren, maar fcheid daardoor in zyne verfchillende beftanddeelen; mogelyk, dat een gedeelte der gal zig met het zuur der eerfte wegen vermengt, en hetzelve onfchadelyk maakt, en dat de overige deelen der gal tot een prikkel dienen voor de ingewanden , en den motus perifialticus aanzetten. Hoe het hier ook mede zy, is het egter klaarblyklyk, dat de gal zulk een grote rol in onze fpysvertering fpeelt , dat een gebrek daarvan, of een al te grote flapheid derzelve een bedorven fpysvertering, zuur, winden, en zelfs ver* ftoppingen moet veroorzaken; en mogelyk is een gebrek aan gal, of ten minften een gebrek aan behoorlyke fcherpte derzelve, niet zelden oorzaak van die chronifche ziekten , welke helaas! vooral by onze zittende vrouwen , zo 'menigvuldig zyn. Om nu dit gebrek te vergoeden, gebruikt men verdikte osfe- of fnoekegal, en bezigt

deCO Zie breder hierover ramsay Disf. de Bik, Ei. *757' Cadet Mem. de FAcad. Roy. de Scienc. ann. 1767. G. ten haaff Disf. de bile Cyjtica, L. B. ijja.

Sluiten