Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9i6 E. J; T. A THUESSINK, GENEES-

dezelve ia verftoppingen , kwade fpysvertering, en ziekten in de twede wegen daaruit niet zelden ontllaande , als verftoppingen der maandfton* den, enz. Men behoorde liever verfcbe en zuivere osfegal te nemen , dan dit extract, waarin ten minften het coagulabile gedeelte onoplosbaar geworden is, en die dus van de natuurlyke gefteldheid onzer gal afwykt. Als een flymbrekend en afvagend middel word de gal ook gebruikt in wormen, dewyl zy derzelver nesten wegneemt. Uitwendig word zy gezegd de vlakken des hoornvlies te doen verdwynen, en by kinderen zelf op den buik gefmeerd, de wormen uit te dryven (j).

Cichorey. (Cichoreum Intybus. L.) Van deze plant zyn vier verfcheidenheden , welke alle in ons Vaderland, vooral op braakleggende koornlandcn, gevonden worden: de ekhorey met blaauwe, witte, en rode bloemen, en die met geele bloemen, welke tot keukengebruik, in de tuinen word aangekweekt. De geheele plant is met een melkagtig fap vervuld, het welk een fterk bitteren , dog niet onaangenamen, verkoelenden fmaak heeft. De wortel word, gekookt zynde, voor falade gegeten, of gebrand als kofFy gedronken. Voor lieden die een zittend leven leiden , zyn deze , ■ wor-

• (y) J. VAN der leeuw Disf. de Bik, Gron. 1783. Fourcroy Elem. of Nat. Hist. & Chem. T. II. p. 426. feqq. en GAUCii Pathol. Ed. 3. f. 207. Net.

Sluiten