Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?i8 E. J. T. a THUESSïNK, GENEES-

en harde voedfels, welke wy in den winter meest gebruiken, dikwyls onzuiverheden , flym en verpoppingen nalaten, welke door het melk- en zeepagtig fap der oplosfende endivy gemaklyk verdreven worden. Daar de gezondheid der plant van het bittere "fap afhangt , volgt het van zelf dat wy ze tot een nuttelooze plant kunnen maken, zodra wy 'er -het zeepagtig vogt, in water oplosbaar, afkooken, en niets dan onfmakelyke vezels overhouden; men moet dus over het algemeen waarfehuwen, dat, wil men de kragten in de endivy, paardebloemen, cichorey, fcorfonerawortel , behouden, men ze met weinig water in haar eigen fap , in een befloten pot , dient te ftoven, en geenzints het water, het welk de kragten in zig houd, weg te gieten. De endivy heeft voor 't overige dezelve kragten in de geneeskunde, als de wilde cichorey. Zy is pisdryvende en verkoelende, en word zo wel in galkoortfen met nut gebezigd, als in een afkookfel met melk tegens de verftoppingen der lever en onderbuiksingewanden aangewend. Uitwendig gebruikt men de groene bladen in ontftekingen en roos.

Paardebloemen , Hondsbloemen , Papenkmid, Molfalade. (Leontodon Taraxacum. L.) Dit kruid is in ons land met zulk een milde hand overal verfpreid, dat men met regt een nuttig oogmerk van deze algemeenheid verwagten moet. Alle Geneesheeren getuigen als uit eenen mond, dat het de

voor-

Sluiten