Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 9i9

Voortreflykfte van alle inlandfche planten is r», en fternmen hierin overeen , dat 'er geen plant is, welke zodanige zeepagtige en oplosfende krakten bezit, en op zulk een vermogende wyze de chromfche ziekten geneest , en de hardnekkigfte verftoppingen oplost, als deze. Boerhaave en van s w i e te n getuigen, hierdoor niet alleen de verftoppingen der lever en daaruit ontftane geluw genezen, maar zelf waterzugt en levertering alleen door afkookfels van paardebloemen, overwonnen te hebben. De taraxacum ontbind en verdunt het taaije' bloed, brengfhet tot zyne natuurlyke menging te rug ; zy verfterkt zonder te verhitten, en neemt de onzuiverheden der vogten weg door haare buikzuiverende , pisdryvende en zweetverwekkende eigenfchap. De Heer Profesfor delius van Erlangen bewyst de oplosfende kragt der paardebloemen ook hieruit, dat hy het bloed des winters afgelaten fterk ontftoken vond, en dat dit in de maand van Juny door het gebruik der taraxacum geheel van zyne ontftekingkorst ontbloot was: dan deze proef doet niet veel af, dewyl wy natuuriyk in den winter het bloed ontftoken vinden by meest alle lyders welker bloed zonder de taraxacum in den zomer

we-

r& n^RU,TT~' E°ERHAAVE «1 MURRAY, / c

Vtsƒ. de Taraxaco , pracipue aquce ejusdem let fermentationem parat* eximio ufu, Ert 1754. P

Nnn 2

Sluiten