Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER, en KEUKEN. 93$

légen is. De oplosfende middelen kunnen op deze wyze beter de ziekte in den grond aantasten , dewyl zy daar aanftonds door de. vaten kunnen worden opgenoomen, en daarenboven door de zagte en verwarmende ftoving dezer clysteeren de verftopte vaten en klieren tot werking aangezet worden. De taaije flym , welke nie°c zelden zeer vast aan de darmen gehegt is , word dusdanig beter losgemaakt, en aanftonds uitgedreevem

Wy kunnen, by gebrek van de Apotheek, uit onze keuken de volgende nemen:

Gemsen Keukenzout. (Sal Marinum.) Alle de zomen komen hierin overeen , dat zy gemaklyk den flym ontbinden, en verdunnen, zelf buiten het lichaam. Het keukenzout is geender minst vermogende zouten, het is,zeer doordringend, maakt de vogten dun en vloeibaar cn vermeerdert alle de affcheidingen. In kleine giften bevordert het door eene zagte prikkeling de fpysvertering. In grotere giften werkt het als een buikzuiverend middel, nemende, te gelyker tyd, den verdunden flym met zig. In eene grote hoeveelheid waters ontbonden zet het de vaten en klieren tot werking aan, en lost derzelver verftoppingen op. Hierom is ook het zout- en zeewater in verftoppingen der klieren en fcrophuU aangeprezen, Door deze eigenfehap zet het zagtjes de werking der vaten aan, en voert ook de fcherpe en overXIII. deel. , o oo cl.

Sluiten