Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDERen KEUKEN. 935

heeft het falpeter dikwyls de ylhoofdigheid en buikloop gefluit, waarom het ook in kwaadaartige f> kinderziekte is aangeprezen. Met hetzelve oogmerk is het falpeter ook in braking, de fodet het boordt en galkolyken gebruikt. De grote stahl heeft dit" als een der beste pisdryvende middelen in graveel en fcherpte van het water, \ zy door Venerifche of andere ziekten veroorzaakc, gebezigd, Intusfchen heb ik altyd gevonden, dat het minimin een Ampele gonorrhaa meer nadeel dan voordeel deed, tenzy 'er te gelyk eene ontftekin-aartige neiging in het geheele lighaam befpeurd wierd.

Uitwendig word het falpeter In gorgeldranken, in zinkingaartige zeere keelen zeer "geroemd. De neerzettende en pynrtillende poeders van onze Apotheken beflaan meest uit falpeter, met eenige zuurbrekende dingen vermengd. Intusfchen moet men wel aanmerken, dat, offchoon het nitruni een uicftekende krampftillende kragt bezie, des-* zelfs langdurig gebruik de zenuwen aandoet en' verzwakt.

_ Citroenfap. Onder alle onze zuuren is het citroenfap het aangenaamfte en zuiverde. Deszelfs huishoudelyk en geneeskundig gebruik is zo algemeen, dat-het in alle heete ziekten en koortfen, als een dorstlesfchend en verkoelend middel, by een ieder gebezigd word. Vooral moeten wy 'hier van deszelfs verdunnend en oplosfend vermogen geOoo s wa.

Sluiten