Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o4q Ë. J. T. a THUESSINK, GENEES-

Reeds lang heeft men de azyn, als een zagt opwekkend en prikkelend middel; in flaauwten en opltygingen gebruikt, dan heden bezigt men meer. algemeen de azyn in zenuwziekten ; zy bezie een uitftekend pyn-en krampftillend vermogen,en is een der uitftekendfte geneesmiddelen in ftuipen, vooral wanneer men met dezelve de pynftillenda droppen van hoffman toedient. Door groie giften van dit middel heb ik eens de verfchriklykfte tetanus hyjïericus overwonnen, welke naae geen andere krampftillende middelen luisteren' wilde. Zedert de Heer loc her zyne proeven met krankzinnigen genomen heeft, is dit middel ook in deze ziekte beroemd geworden ; hy gaf na den eren alle kwartier uur een lepel azyn, en genas hierdoor veele ongelukkige lyders.

De azyn is van verfchillende vergiften het beste tegengift; de opium word het best van allen door. azyn getemperd; volgens ds nieuwe proeven van ir ving, belet de azyn alleen het braken door de ipecacuanha veroorzaakc, zonder dat zy deszelfs oplosfende kragten wegneemt : dit heb ik door eigene proeven bevestigd gevonden. Niets neemt gémaklyker en zekerder de toevallen weg, welke, door het eéten van vergiftige mosfelen en oesters veroorzaakt worden, dan eenige lepels wynazyn»

Uitwendig is de azyn, door derzelver zagt zamen-r trekkend en verkoelend vermogen, een uitftekend middel in vloeijingen der baarmoeder. Clystecen

van

Sluiten