Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 941

van azyn en water zyn voortreflyk in fterk bloedende aambeijen , en om de verftoppingen der buik op te losl'en. In gorgeldranken, om de keelsomftekingen weg te nemen, is de azyn uitnemendi. De damp van warme asyn en water lost de fluimen gemaklyk op in borstontftekingen. Zy verdryfc uitwendig de ontftekingen, lost verhardingen op , en bevordert de opflorping van uitgeftort bloed in kneuzingen , en van water in water» agtige gezwellen. In terugdryvende oogwaters word meest de azyn gebezigd. In hoofdpynen is dikwyls de azyn, met water aangelegd, van groten dienst.

Potasck.'^Loogzouten.') De loogzouten verdienen hier ook boven al genoemd te worden. Wy hebben tot keukengebruik de potasch , welke iu water ontbonden, en door doorzyging gezuiverd, tot geneesmiddel dienen kan. Men mag dezelve te regt plaatfen onder de vermogende, verdunnende en flymbrekende middelen; hierom kan men hiervan in buiksverftoppingen , klieren, fcrophula, enz., gebruik maken, wanneer dit te gelyker tyd de opgeloste flym door de pis en huid does lozen.

Zeep. Vooral heb ik hier in 't oog de zuivere witte zeep. Deze zelfftandigheid uit een loogzout, met een zagte vette olie naauw verbonden , beftaande , is een allerdoordringendfte, oplosfende, en losmakende, artzeny, welke als een zagt en te.

Ojoo 5 ge-

Sluiten