Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o5o E. J. T. a THUËSSINK, GENEES»

zo verfchillende in foorten, dat men derzelve? kragten in het algemeen daarom niet kan beoordelen. De morellen, als de zuurfte, komen eenigzints met de zuure vrugten overeen, en behoorden by de citroen- en oranje-appelen gefchikt te zyn. Zy komen vooral als verkoelende en galbrekende middelen te ftade. De gewoone mey. kerfen, de witte Spaanfche , en de zwarte krieken , behoren vooral tot die vrugten, welke een zeepagtig, oplosfend, verkoelend fap voeren, het welk de flym verdunt, de fcherpte der gal wegneemt, en in grote hoeveelheid gebruikt kragtig de verftoppingen der ingewanden tegengaat, wanneer te gelyker tyd de buik daardoor word open gehouden. De Heer clossius liet in deze gevallen verfcheiden ponden kerfen dagelyks eten,, zonder dat hy eenig ander voedfel toeltond. De kerfen zyn vérder verkoelende en rottingwerende; hierom zyn ze een uitftekend voedfel in heete-, ontfteking- , najaars-, gal- of rotkoortfen, wanneer men derzelver fap of geley met den drank vermengen kan. In galagtige buiklopen en fcheurbuik zyn de kerfen, als zeer bloedzuiverende en rottingwerende, uitftekend nuttig. Men dient intusfchen wel in 't oog te houden, dac de kerfen een grote hoeveelheid vaste lugt in zig hebben, welke gemaklyk ontwikkeld word, vooral wanneer men de gisting in de maag door wyn bevordert: men diende ze op een ledige maag, en

Biet

Sluiten