Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 95»

niet na den maaltyd te eeten, dewyl ze dan bezwaren en de fpysvertering bederven. Van swieten verhaalt, dat zommige krankzinnigen door eene grote hoeveelheid kerfen te eeten, van hunne ziekte herfield waren. Zekerlyk zyn de kerfen, de beste vrugten, welke wy tot een geneeskundig gebruik bezigen.

Wilde Kerfen. (Prunus Avium, L.) De wilde kerfeboom , welke vooral in de hooge bosfchen van Gelderland en in Overysfel gevonden wordi brengt een kleine vrugt voort, die wy krieken noemen, dog die, geënt zynde, en op een vrugcbaren grond gebragc,een grotere zwarte kers voortbrengt. Deze zyn veel zoeter van fmaak en droger van vleesch, dan de andere zoorten; zy zyn daarom ook voedfaamer en gemaklyker te vertee» ren, zonder zo veele winden te veroorzaken. De pitten der fteenen hebben eenen bitteren aroma' tieken , enigzints prikkelenden fmaak , veel met dien der bittere amandelen overeenkomende: uit deze word een water overgehaald, het welk een aangenamen fmaak heefc, en waar/an men zig bedient in zenuwziekten , en vooral in iluipen der kinderen; dan zommïgen, vooral de Engelfche Geneesheeren , hebben gedagt, dat zy een vergiftige eigenfehap hebben , en met de Laurocerafus overeenkomen, waarom zy dit middel uit de Apotheeken willen verbannen. Intusfchen daar de proeven van latere Geneesheeren Ppp 2 met

Sluiten