Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 955

•tegens het Sr. Antonies vuur, huid - uitflag, en aambeyen niet nut aangelegd. Door gisting vervaardigt men den cyder- of appeldrank, welke zodanig bloedzuiverende in Engeland gerekend word, dat daardoor (zo men zegt) het fchurft en andere uitflag zeer verminderd zyn. De Heer lind vond, na de oranje-appelen, geen kragtiger middel tegens het fcheurbuik op zee.

Peer en. (Pyrus Communis. L.) De peeren zyn zagter en mallcher dan de appelen, en worden dus gemaklyker verteerd; zy bezitten ook een oplosfender en meer buikzuiverend vermogen, waarom zy boven de appelen geprezen worden. De Ouden fchreven aan dezelve een byzondere vèrfterkende kragt toe, die ik egter niet geloof dat zy boven de andere vrugten bezitten. De drank , die uit de peeren door de Engelfchen bereid en by hen pearry genoemd word, is zoeter dan decyder, en ook aangenamer.

Aardbeziën. (Fragaria vesca. L.) De aardbeziën zyn een overvloedig natuuriyk voortbrengfel van ons land, alwaar zy in menigte in de bosfchen, en zelf aan den duinkant gevonden worden. Onder alle de vrugten , worden deze gerekend de meeste genezende kragten te bezitten. Zy zyn zeer zagt en teder, waarom zy gemaklyk verteerbaar zyn. In alle heete en ontftekingsziekten verkoelen en lesfehen zy uitftekend den dorst , waartoe boerhaave aanpryst gelyke Ppp 4 dee-

Sluiten