Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 969

«e gelyk den flym der maag en ingewanden weg% Een lepelvol van het geheele zaad veroorzaakt een zagte floelgang. In kleine giften verdunt het kragtig den flym, en dryft de fcherpe deelen des bloeds door het zweec en pis af. Als een oplosfend middel, is de mostaard insgelyks in flym- en borstziekten aangeprezen. Tusfchenpozende koortfen zyn niet zelden door het gebruik van mostaardzaad weggenomen. Vooral heeft men ook dit middel in verlamming en waterzugt hoog gefchat; doch deszelfs inwendig gebruik is zo veel niet geroemd , als het uitwendig. Gewoonlyk bezigt men ten dien einde gelyke deelen mostaardzaad en zuurdeeg , welke men met azyn bevogtigt, waarby men fomwylen wynruit en zout voegt. Dusdanig bezigt men het, als een roodmakend en afleidend middel, wanneer het de huid prikkelt, rood maakt, de levensgeesten aanzet, en niet zelden van een betere uitwerking is, dan de Spaanfche vliegpleisters. Weshalven dit kan gebruikt worden in alle die ziekten , waarin men de levensgeesten wil aanzetcen, als in verlamming, beroerte, enz. In die gevallen , waarin men den aandrang des bloeds van edeler deelen naar buiten wil afleiden. In ingeflagene huiduitflagen, als mazelen, roodvonk, kmderpokjes, enz. In koortfen, waarin een grote aandrang naar het hoofd is, wanneer men ze aan de beenen legt. In inwendige ontIkikingen, als pleuris, enz. om den toevloed der

Qqq 3 v°s*

Sluiten