Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 973

zyn pisdryvende en flymverdunnende, waarom zy in graveel en fteen zyn aangeprezen; dog men zegt dat zy fchadelyk zyn , zodra 'er in de nieren of blaas verzweringen gevonden werden. Porrey met honing en gerfte-water gekookt en mee wat azyn gemengd; het fap van porrey, en porrey op wyn getrokken, worden als een heerlyk middel in verouderde hoesten en verzamelingen van flym in de longen, door de Ouden aangeprezen. In waterzugt is de porrey ook door veelen gebezigd. Dyzonder wierden zy eertyds in verftoppingen der maandftonden aangeprezen. Zommigen fchryven ook aan dit gewas een pynftiiiende kragt toe. In dyf&nteria wierd weleer het zaad voorgefchreven. Doooneus zegt, dat gebraden porreyen een tegengift zyn van vergiftige padder ftoelen. Uitwendig word het fap der porrey in neusbloedingen, wormen, en toe het zuiveren van wonden en verzweringen aanbevolen. In pynlyke aambeyen plag men uitwendig de bladeren van dit kruid aan te leggen.

Knoplook. (Allium Sativum. L.) De knoplook is een plant, die natuuriyk in warmere landen van Europa groeit, dog nu ook in Noord-Holland genoeg word voortgekweekc; zy heeft een zeer fcherpen, onaangenamen, vluggen reuk en fmaak, welke zo doordringend is, dat zy den adem, de pis, en zelf hec zweet aandoet. Zy bezit dus in den hooglten graad alle de kragten der alliacea.

Q<1<1 5 Als

Sluiten