Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 9?S

koomt het naaste met de porrey overeen, en heeft genoegzaam dezelve kragten. De Ouden fchreven aan dezelve een byzonder vermogen toe, om de ftem helder te maken.

Chalotten, (Allium Ascalonicum. L.) De chalotten zyn natuurlyke inwoners van Palestina, dog worden tot ons keukengebruik hier nu ook overvloedig aangekweekt. De reuk is minder onaangenaam dan die der uyen , de fmaak is ook zagter en aangenamer. De kragten komen na genoeg met de voorgaande overeen, zodat wy hiervan ia 't byzonder niet behoeven te fpreken.

TWEEDE AFDELING.

Over de al te grote vloeibaarheid der vogten, en de middelen om dezelve te verbeteren.

Gelyk onze vogten, zo als wy in 'c voorgaande hoofddeel zagen, een al te grote dikce en lyvigheid hebben kunnen , zo is het even mooglyk, dat ook een tegengefteld gebrek plaats hebbe, namelyk, dat onze vogten al te vloeibaar en dun zyn. Deze dunheid der vogten is van twederiei aart , of dat 'er een overmaat: van vloeibaarheid door een overvloed van wateragtige deelen in de vogten is, of dat zy ontaard een fcherpte hebben aangenomen. Zelden zullen wy de vogten tegennatuurlyk dun vinden , wanneer de vaste deelen

be«

Sluiten